Polityka ekologiczna

Oferowane przez Paxit.pl wyroby uwzględniają racjonalna gospodarowanie zasobami naturalnymi , ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o środowisko naturalne.

Surowce do produkcji opakowań oraz folii pochodzą w 100% ze źródeł wykorzystujących materiały z recyklingu.

     Motto które towarzyszy nam w naszej działalności  to:

„Przyroda jest naszym największym skarbem, dbajmy o nią i szanujmy dla naszego wspólnego dobra”

© 2024 Paxit. All rights reserved.